დაბრუნება სიაში

მითითებული კოდი არ ემთხვევა ნახატზე გამოსახულს.