ქართული / English

Through this web site you can search for any business subject (individual entrepreneur, commercial legal entity, non profit legal entity, etc.) Registration applications, to monitor the application and decision making procedures, get acquainted with the registration statement, extract or any other document...

According to Georgian Law "General Administrative Code of Georgia", Article 14, The language of administrative proceedings shall be Georgian. Therefore registered data as name, surname and Firm name can be found in Georgian.

Search Application Additional information Video instruction

რა ტიპის ინფორმაცია პოვნაა შესაძლებელი აღნიშნული საძიებო სისტემით?

აღნიშნული საძიებო სისტემის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სამეწარმეო და არასამეწარმეო სუბიექტების შესახებ ძირითადი მონაცემები, მოიპოვოთ მათი განცხადებები და დასკანერებული საარქივო დოკუმენტები, ასევე ინფორმაცია ორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმის, წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირების, ლიკვიდაციის პროცესის მიმდინარეობის და სხვა რეგისტრირებული მონაცემების შესახებ.

როგორ მოვიძიო ჩემთვის საინტერესო ინფორმაცია?

სასურველი ინფორმაციის მისაღებად ისარგებლეთ საძიებო პანელით.

სუბიექტის ძებნა შესაძლებელია ერთ-ერთი ან რამდენიმე შემდეგი კრიტერიუმით:

 • საიდენტიფიკაციო კოდით ან პირადი ნომრით
 • დასახელებით
 • სამართლებრივი ფორმით

განცხადების ძებნა შესაძლებელია ერთ-ერთი ან რამდენიმე შემდეგი კრიტერიუმით:

 • რეგისტრაციის ნომრით
 • განცხადების ნომრით
 • პერიოდით
 • მომსახურების სახით
 • განცხადების სტატუსით

განმცხადებლით ძებნის დროს:

 • საიდენტიფიკაციო კოდით ან პირადი ნომრით
 • სახელით და გვარით
 • ორგანიზაციის დასახელებით

საჯარო რეესტრი ეროვნული საგენტო გთავაზობთ შესაძლებლობას თავად დაარეგისტრიროთ ან შეცვალოთ უკვე რეგისტრირებული ინფორმაცია საწარმოს საქმიანობის შესახებ, თუ ის დაკავშირებულია კვების პროდუქტების წარმოებასთან/დისტრიბუციასთან. თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ პორტალზე და გაქვთ მომხმარებლის სახელი და პაროლი, გთხოვთ შეავსოთ შესაბამისი ველები და დააჭიროთ ღილაკს "შესვლა". პორტალზე დასარეგისტრირებლად უნდა მიმართოთ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს ან ავტორიზებულ მომხმარებელს.