ქართული / English

ამ ვებ გვერდის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მოძებნოთ ნებისმიერი ბიზნეს სუბიექტის (ინდივიდუალური მეწარმე, კომერციული იურიდიული პირი, არაკომერციული იურიდიული პირი და ა.შ.) სარეგისტრაციო განცხადება, თვალყური ადევნოთ განცხადების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცედურებს, გაეცნოთ და გადმოიწეროთ სარეგისტრაციო განცხადებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება, ამონაწერი თუ სხვა დოკუმენტი

ვინაიდან საქართველოს კანონის "საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი"-ს მე-14 მუხლის თანახმად ადმინისტრაციული სამართალწარმოების ენაა ქართული, რეგისტირებული მონაცემების, კერძოდ სახელის, გვარისა და სუბიექტის დასახელების ძებნა შესაძლებელია ქართულ ენაზე.

განცხადების ძებნა დამატებითი ინფორმაცია ვიდეო ინსტრუქცია

რა ტიპის ინფორმაცია პოვნაა შესაძლებელი აღნიშნული საძიებო სისტემით?

აღნიშნული საძიებო სისტემის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სამეწარმეო და არასამეწარმეო სუბიექტების შესახებ ძირითადი მონაცემები, მოიპოვოთ მათი განცხადებები და დასკანერებული საარქივო დოკუმენტები, ასევე ინფორმაცია ორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმის, წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირების, ლიკვიდაციის პროცესის მიმდინარეობის და სხვა რეგისტრირებული მონაცემების შესახებ.

როგორ მოვიძიო ჩემთვის საინტერესო ინფორმაცია?

სასურველი ინფორმაციის მისაღებად ისარგებლეთ საძიებო პანელით.

სუბიექტის ძებნა შესაძლებელია ერთ-ერთი ან რამდენიმე შემდეგი კრიტერიუმით:

 • საიდენტიფიკაციო კოდით ან პირადი ნომრით
 • დასახელებით
 • სამართლებრივი ფორმით

განცხადების ძებნა შესაძლებელია ერთ-ერთი ან რამდენიმე შემდეგი კრიტერიუმით:

 • რეგისტრაციის ნომრით
 • განცხადების ნომრით
 • პერიოდით
 • მომსახურების სახით
 • განცხადების სტატუსით

განმცხადებლით ძებნის დროს:

 • საიდენტიფიკაციო კოდით ან პირადი ნომრით
 • სახელით და გვარით
 • ორგანიზაციის დასახელებით

საჯარო რეესტრი ეროვნული საგენტო გთავაზობთ შესაძლებლობას თავად დაარეგისტრიროთ ან შეცვალოთ უკვე რეგისტრირებული ინფორმაცია საწარმოს საქმიანობის შესახებ, თუ ის დაკავშირებულია კვების პროდუქტების წარმოებასთან/დისტრიბუციასთან. თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ პორტალზე და გაქვთ მომხმარებლის სახელი და პაროლი, გთხოვთ შეავსოთ შესაბამისი ველები და დააჭიროთ ღილაკს "შესვლა". პორტალზე დასარეგისტრირებლად უნდა მიმართოთ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს ან ავტორიზებულ მომხმარებელს.